Vissen
eindigen waar het begon

Als laatste teken van de dierenriem, waaruit alle voorgaande ontwikkelingen samen komen, is de Vissen het meest volgroeid en invoelend. De classificaties zijn: negatief, beweeglijk en water en duiden op een grote gevoeligheid en ontvankelijkheid, een empathie die zich onder invloed van Jupiter naar alle kanten uitspreidt. Vissen hebben zo’n geweldig invoelend vermogen dat ze vaak niet weten waar ze zelf eindigen en een ander begint, de grenzen zijn vervaagd. hij is iemand en tevens niemand en zou het liefst weer willen verdwijnen. Dit gevoel van eenwording is te herleiden uit het feit dat Vissen de Zodiak cirkel sluitend rond maken. Het einde gaat naadloos over in het begin van het eerste teken Ram. Het eindigt bij het teken Vissen, de vervolmaking van de mens is voltooid en vergaat in het twaalfde huis van verlies. Tegelijkertijd ontstaat er in het water weer het begin van nieuw leven dat zich verder ontwikkelt in het eerste huis en tot leven wordt gebracht door de energieke kracht van het vuur, weer terug bij het begin van de  levens cyclus.

Vissen voelen zich erg verbonden met de wereld en zijn zich bewust van de noodzaak alles op waarde te schatten en er zorg voor te dragen. Ze zijn als een psychische spons die alle gevoelens en indrukken uit zijn hele omgeving opneemt. Daarom kan Vissen overal in meegaan, elke rol spelen. Ze weten het publiek mee te slepen naar ongekende gevoelssferen. Ze hebben een luisterend oor, zijn hypergevoelig en vinden het vreselijk om iemand te kwetsen. 

De persoonlijkheid van Vissen is gewoonlijk vaag en ontbeert focus. Hij is geniaal en warhoofdig tegelijkertijd, meedogend en wreed, gastvrij en listig. Als een gladde aal glibbert hij alle kanten op en verdwijnt zo plotseling zoals hij gekomen was om vervolgens ineens onverwachts weer op te duiken. Vissen zijn daarom moeilijk te doorgronden, bij alle watertekens is dat het geval. 

omdat vissen de invloeden van buitenaf zo gemakkelijk in zich opnemen, hebben ze weinig weerstand en bescherming. Ze hebben daarom vaak een zwakke gezondheid en omdat ze onbegrensd zijn kunnen ze makkelijk bezwijken aan verslavingen en de verleidingen van het leven.

Ondanks de eenwording kan dit teken zich niet goed binden, zodat de versmelting niet volledig blijkt te zijn. Dat is een probleem dat alle beweeglijke tekens met elkaar delen. Het is één van de meest ontrouwe tekens, maar ook één van de meest vergevingsgezinde. 

Vissen het meest intuïtieve teken

Geef eens een origineel cadeau:
een volledige karakterbeschrijving waarin de potentiële groeimogelijkheden worden vermeld, en hoe je die optimaal kunt benutten. Succes is verzekerd!