Blog

Hitler en Putin

juli 7, 2023

Blog

Hitler en Putin

juli 7, 2023

Wat hebben Hitler en Putin Astrologisch gezien, gemeen met elkaar?

Ze zijn beide sterk Venus georiënteerd. Hitler heeft zijn rijzend teken in Weegschaal en bij Putin is Weegschaal zijn zonneteken.

In de moderne Astrologie wordt Venus beschreven als diplomatisch, schoonheid, charmant, kunstzinnig en harmonisch. Met de best mogelijke fantasie is dit bij Hitler en Putin natuurlijk niet voor te stellen. Maar toch…

John Frawley, haalt met zijn boeken de moderne Astrologie totaal onderuit en heeft Hitlers horoscoop op de oude en nieuwe manier vergeleken en beoordeelt. Volgens hem zou de horoscoop van Hitler in de moderne Astrologie een harmonieus vredelievend persoonlijkheid betekenen, die confrontatie graag uit de weg gaat. Wordt de horoscoop op de ‘oude’ manier bekeken geeft dat een veel sinister en duister beeld, dat veel meer overeenkomt met Hitlers persoonlijkheid. 

Zijn oud student Astroloog Oscar Hofman heeft Hitler ook als voorbeeld in zijn boek en is iets voorzichtiger dan Frawley met zijn bewoordingen, maar het komt op hetzelfde neer. 

Hij zegt dat het enige positieve in Hitlers geboortehoroscoop Venus is, ze staat sterk in haar eigen teken. Maar dat ze in nauw conjunctie is met Mars die in vernietiging staat in Stier. Zodat woede, haat en gebrek aan zelfbeheersing de schoonheid en harmonie ondermijnt van Venus. Ook heeft hij het over een aantal sinistere vaste sterren die in conjunctie staan met van alles en nog wat in de geboorte horoscoop. 

Ik heb maar één vaste ster bekeken die volgens Oscar conjunct staat met de MC en voor een opstapeling van dode lijken zorgen. Deze ster staat 3 graden verwijdert van de MC en volgens zijn eigen zeggen in het begin van zijn boek, geldt die regel niet. Het moet echt een strakke conjunctie van binnen een Orb zijn en alleen de Koninklijke sterren hebben iets meer speelruimte. Ook wordt gesteld in zijn boeken dat alleen een paar sterren van belang zijn in de geboortehoroscoop. Daarbij komt dat de hemel is bezaaid met bijna allemaal slechte sterren, als we die allemaal op onze geboortehoroscoop zouden moeten betrekken met een speling van 3 a 4 graden Orb, zijn we allemaal duivels. 

En dan Venus… Volgens hem worden de kwaliteiten van Venus ondermijnt door malefic Mars. Veel bekende en gerespecteerde Astrologen waarschuwen voor het tegen elkaar wegstrepen van ‘slechte’ en in dit geval ‘goede’ eigenschappen. Zo werken planeten volgens hun niet en zo zit een karakter ook niet in elkaar. Een conjunctie wordt als een zeer krachtig aspect gezien, dat meestal positief is maar in sommige gevallen negatief kan uit werken. Het beste manier om een conjunctie te vergelijken, is volgens mij om twee componenten  samen te voegen. Twee dingen samenvoegen tot één geheel is zeer krachtig. Twee eigenschappen die op elkaar inwerken, dat kan een positieve uitwerking hebben of explosief verkeerd gaan. Wat het resultaat ook is, het is een machtige combinatie, die elkaar versterken, met alle gevolgen van dien. Dus Venus in haar eigen teken is oppermachtig en Mars is in vernietiging in Stier. Nu zegt de oude Astrologie dat een slechte planeet zoals Mars in vernietiging of val, nog slechter gaat uitwerken. Zeg maar een soort overcompensatie van machteloos gedrag. Sterke Venus en slechte Mars worden dus verenigd tot één geheel. De cocktail wordt geshaked, wat wordt het resultaat? Ik denk dat niemand dat echt goed kan in schatten, de combinatie hangt van veel meer dingen af. Maar dat een kwaliteit (en nog wel een hele sterke) zomaar wegvalt is grote onzin, in mijn logica. Was Hitler kunstzinnig? Hij hield van kunst, dat bewijst de grote collectie Nazi kunstroven die jaren geleden, in Noorwegen zijn terug gevonden. Hitler hield ook van theater, muziek, dans, vermaak. Hij hield van mooie en luxe dingen en hij wilde het allemaal bezitten. Dat zijn allemaal Venus kwaliteiten. Hitler was op zijn manier charmant, in die zin dat op Venus gerichte mensen, moeiteloos een menigte naar hun hand kunnen zetten. Ze hebben een soort charmante betovering over het volk. Venus heeft ook met sociale contacten te maken. Venus mensen kunnen de massa bespelen. Venus mensen staan ook erg bekend om de harmonie te bewaren, deed Hitler dit? Op zijn eigen vreemde manier wel, laat mij dit uit leggen. Hitler had de volmaakte wereld voor ogen en dat is heel Venus achtig, het moet volmaakt mooi zijn, alles wat lelijk of slecht zorgt voor onbalans. De mooie volmaakte wereld bestond in Hitlers ogen uit mooie intelligente mensen, het schijnt dat hij ook het perfecte ras aan het kweken was. Daar hoorde oudere mensen en invaliden niet in thuis, dat verstoorde het mooie perfecte balans. Het verstoorde zijn harmonie, zijn denkwijze hoe een perfecte wereld er in zijn ogen uit moest zien. Waarom hij Joodse mensen zo intens haatte, heeft volgens mij met de intelligente van hun te maken. Hij vond hun een bedreiging in machtsovername. Want Venus is ook heel gericht op het aardse het materialistische, de bezittingen. Venus staat voor het bezitten van schoonheid in wat voor vorm dan ook. En dat is het tweede huis, dat huis staat bij Hitler in het teken van Schorpioen. Schorpioen wordt door Howard Sasporatas op indrukwekkende manier uitgelegd: de schorpioen, de slang, de adelaar en Phoenix. Margaret Hone zegt over Schorpioen: “as a rushing torrent, it can be overwhelming and destructive. Is has great carrying power and force if properly contained or canalised.” Mars was ook oud heerser van Schorpioen en nu Pluto die over leven en dood gaat. Het tweede huis wordt ook door de oude Astrologie als “gates of Hell” beschreven. Het is waar Hades ondergedoken zit de koning van de doden. Toch heeft Hitler niets in het tweede huis staan. Zijn meeste persoonlijke planeten staan in het 7e huis in het teken Stier, dat ook door Venus wordt beheerst. Het verklaart zijn ziekelijke zucht naar bezittingen, omringd worden door mooie luxe dingen en mensen. Nu heb ik gekeken hoe zijn secundaire planeten stonden op 1 september 1939, toen hij Polen binnenviel. Het Hell huis blijft leeg, maar het tegenoverliggende huis daar zit de heerser van zijn 2e huis in. Pluto zit in het achtste huis. Het huis van de dood, het natuurlijke huis van de Schorpioen. En daar is het mutje vol. Secundaire Pluto, secundaire Zon en secundaire Mars zitten daar. Primaire zit daar óók de Zon (dubbele Zon) óók Mars (dubbele Mars), Mercurius en Venus. Daarbij komt dat het 8ste huis onder de regie van Venus valt. Een aardigheidje is dat primaire Ascendant in het 2e huis valt in het jaar 1939. De primaire assen van Ascendant en MC zijn astronomisch op juistheid berekend. We praten hier nu over een andere as, de as  van bezit en dood en verderf van het 2e en het 8ste huis. Venus conjunct malefice Mars heeft het slechtste in Hitler naar boven gebracht, met de intense drang van het willen bezitten en begeren van luxe en rijkdom om een verknipte idealistisch beeld van zogenaamde harmonie en schoonheid te bewerkstelligen. Venus staat trouwens ook retrograde in zijn horoscoop en staat ook in vernietiging in het 7e huis dat door oud heerser Mars (die dus in zijn eigen huis staat) wordt beheerst. De één staat in eigen teken, de ander in eigen huis en beide in vernietiging. Het is een explosieve cocktail. Zijn nu alle mensen met een verknipte Venus en Mars conjunct een gevaar voor de maatschappij?  Daar zal ongetwijfeld nog meer bij komen kijken, dan de MC in Leeuw, Schorpioen in het 2e huis, Pluto in 8. Het is ook de trigger, de basis is er maar wat kan het in beweging zetten. Hoe kan het dat mensen doorslaan in het slechte. 

Putin…Putin is ook erg op Venus afgestemd. Hij heeft een verknipte Venus in zijn eerste huis. Planeten in het eerste huis zijn erg sterk in karaktervorming. Putin heeft ook Schorpioen in het 2e huis. Ook hij houdt van kunstbezittingen, theater, dans en muziek en houdt van luxe mooie dingen. Ook hier is de bezittingsdrang groot. Hij heeft zijn Maan in het achtste huis dat geregeerd wordt door Venus, zijn zonneteken is Weegschaal ook van Venus. Maar ten tijde van de aanval was zijn tweede huis overbezet (secundaire en primaire zon, niets is blijkbaar actiever dan een dubbele zon als trigger) in plaats van het achtste. Dood en verderf was, bij Hitler wél een motivatie (alles moest ontruimd worden voor schoonheid en harmonie). Bij Putin valt schoonheid, harmonie, balans en gerechtigheid onder het Russische rijk. Het is hun erfrecht, hun erfgoed. Maar waar het bij beide Venussen (Hitler en Putin) werkelijk omdraait is het bezit, de wereldmacht, met beide MC’s in Leeuw. Alleen zij kunnen het balans herstellen van alle onrecht in de wereld. 

Wat is dat toch met Venus en Mars? Zo ook het mysterieuze stuk via Combusta dat tussen Weegschaal en Schorpioen in ligt (Venus en Mars). Is dat de reden waarom de Aarde tussen Venus en Mars in ligt? Tussen het balans van goed en slecht, liefde en haat, koud en vochtig en heet en droog. Vrede en oorlog. Volgens Einstein was er slechts één wetmatigheid dat alles kon verklaren in de kosmos en op aarde. Tot aan zijn dood is hij daar op zoek naar geweest. Zou het inderdaad zo logisch zijn, dat alles met een basis wetmatigheid te verklaren is. Ik weet het niet, maar ik vind zijn stelling de meest fascinerende van alle stellingen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Articles

more from us

Wat hebben Hitler en Putin Astrologisch gezien, gemeen met elkaar?

Ze zijn beide sterk Venus georiënteerd. Hitler heeft zijn rijzend teken in Weegschaal en bij Putin is Weegschaal zijn zonneteken.

In de moderne Astrologie wordt Venus beschreven als diplomatisch, schoonheid, charmant, kunstzinnig en harmonisch. Met de best mogelijke fantasie is dit bij Hitler en Putin natuurlijk niet voor te stellen. Maar toch…

John Frawley, haalt met zijn boeken de moderne Astrologie totaal onderuit en heeft Hitlers horoscoop op de oude en nieuwe manier vergeleken en beoordeelt. Volgens hem zou de horoscoop van Hitler in de moderne Astrologie een harmonieus vredelievend persoonlijkheid betekenen, die confrontatie graag uit de weg gaat. Wordt de horoscoop op de ‘oude’ manier bekeken geeft dat een veel sinister en duister beeld, dat veel meer overeenkomt met Hitlers persoonlijkheid. 

Zijn oud student Astroloog Oscar Hofman heeft Hitler ook als voorbeeld in zijn boek en is iets voorzichtiger dan Frawley met zijn bewoordingen, maar het komt op hetzelfde neer. 

Hij zegt dat het enige positieve in Hitlers geboortehoroscoop Venus is, ze staat sterk in haar eigen teken. Maar dat ze in nauw conjunctie is met Mars die in vernietiging staat in Stier. Zodat woede, haat en gebrek aan zelfbeheersing de schoonheid en harmonie ondermijnt van Venus. Ook heeft hij het over een aantal sinistere vaste sterren die in conjunctie staan met van alles en nog wat in de geboorte horoscoop. 

Ik heb maar één vaste ster bekeken die volgens Oscar conjunct staat met de MC en voor een opstapeling van dode lijken zorgen. Deze ster staat 3 graden verwijdert van de MC en volgens zijn eigen zeggen in het begin van zijn boek, geldt die regel niet. Het moet echt een strakke conjunctie van binnen een Orb zijn en alleen de Koninklijke sterren hebben iets meer speelruimte. Ook wordt gesteld in zijn boeken dat alleen een paar sterren van belang zijn in de geboortehoroscoop. Daarbij komt dat de hemel is bezaaid met bijna allemaal slechte sterren, als we die allemaal op onze geboortehoroscoop zouden moeten betrekken met een speling van 3 a 4 graden Orb, zijn we allemaal duivels. 

En dan Venus… Volgens hem worden de kwaliteiten van Venus ondermijnt door malefic Mars. Veel bekende en gerespecteerde Astrologen waarschuwen voor het tegen elkaar wegstrepen van ‘slechte’ en in dit geval ‘goede’ eigenschappen. Zo werken planeten volgens hun niet en zo zit een karakter ook niet in elkaar. Een conjunctie wordt als een zeer krachtig aspect gezien, dat meestal positief is maar in sommige gevallen negatief kan uit werken. Het beste manier om een conjunctie te vergelijken, is volgens mij om twee componenten  samen te voegen. Twee dingen samenvoegen tot één geheel is zeer krachtig. Twee eigenschappen die op elkaar inwerken, dat kan een positieve uitwerking hebben of explosief verkeerd gaan. Wat het resultaat ook is, het is een machtige combinatie, die elkaar versterken, met alle gevolgen van dien. Dus Venus in haar eigen teken is oppermachtig en Mars is in vernietiging in Stier. Nu zegt de oude Astrologie dat een slechte planeet zoals Mars in vernietiging of val, nog slechter gaat uitwerken. Zeg maar een soort overcompensatie van machteloos gedrag. Sterke Venus en slechte Mars worden dus verenigd tot één geheel. De cocktail wordt geshaked, wat wordt het resultaat? Ik denk dat niemand dat echt goed kan in schatten, de combinatie hangt van veel meer dingen af. Maar dat een kwaliteit (en nog wel een hele sterke) zomaar wegvalt is grote onzin, in mijn logica. Was Hitler kunstzinnig? Hij hield van kunst, dat bewijst de grote collectie Nazi kunstroven die jaren geleden, in Noorwegen zijn terug gevonden. Hitler hield ook van theater, muziek, dans, vermaak. Hij hield van mooie en luxe dingen en hij wilde het allemaal bezitten. Dat zijn allemaal Venus kwaliteiten. Hitler was op zijn manier charmant, in die zin dat op Venus gerichte mensen, moeiteloos een menigte naar hun hand kunnen zetten. Ze hebben een soort charmante betovering over het volk. Venus heeft ook met sociale contacten te maken. Venus mensen kunnen de massa bespelen. Venus mensen staan ook erg bekend om de harmonie te bewaren, deed Hitler dit? Op zijn eigen vreemde manier wel, laat mij dit uit leggen. Hitler had de volmaakte wereld voor ogen en dat is heel Venus achtig, het moet volmaakt mooi zijn, alles wat lelijk of slecht zorgt voor onbalans. De mooie volmaakte wereld bestond in Hitlers ogen uit mooie intelligente mensen, het schijnt dat hij ook het perfecte ras aan het kweken was. Daar hoorde oudere mensen en invaliden niet in thuis, dat verstoorde het mooie perfecte balans. Het verstoorde zijn harmonie, zijn denkwijze hoe een perfecte wereld er in zijn ogen uit moest zien. Waarom hij Joodse mensen zo intens haatte, heeft volgens mij met de intelligente van hun te maken. Hij vond hun een bedreiging in machtsovername. Want Venus is ook heel gericht op het aardse het materialistische, de bezittingen. Venus staat voor het bezitten van schoonheid in wat voor vorm dan ook. En dat is het tweede huis, dat huis staat bij Hitler in het teken van Schorpioen. Schorpioen wordt door Howard Sasporatas op indrukwekkende manier uitgelegd: de schorpioen, de slang, de adelaar en Phoenix. Margaret Hone zegt over Schorpioen: “as a rushing torrent, it can be overwhelming and destructive. Is has great carrying power and force if properly contained or canalised.” Mars was ook oud heerser van Schorpioen en nu Pluto die over leven en dood gaat. Het tweede huis wordt ook door de oude Astrologie als “gates of Hell” beschreven. Het is waar Hades ondergedoken zit de koning van de doden. Toch heeft Hitler niets in het tweede huis staan. Zijn meeste persoonlijke planeten staan in het 7e huis in het teken Stier, dat ook door Venus wordt beheerst. Het verklaart zijn ziekelijke zucht naar bezittingen, omringd worden door mooie luxe dingen en mensen. Nu heb ik gekeken hoe zijn secundaire planeten stonden op 1 september 1939, toen hij Polen binnenviel. Het Hell huis blijft leeg, maar het tegenoverliggende huis daar zit de heerser van zijn 2e huis in. Pluto zit in het achtste huis. Het huis van de dood, het natuurlijke huis van de Schorpioen. En daar is het mutje vol. Secundaire Pluto, secundaire Zon en secundaire Mars zitten daar. Primaire zit daar óók de Zon (dubbele Zon) óók Mars (dubbele Mars), Mercurius en Venus. Daarbij komt dat het 8ste huis onder de regie van Venus valt. Een aardigheidje is dat primaire Ascendant in het 2e huis valt in het jaar 1939. De primaire assen van Ascendant en MC zijn astronomisch op juistheid berekend. We praten hier nu over een andere as, de as  van bezit en dood en verderf van het 2e en het 8ste huis. Venus conjunct malefice Mars heeft het slechtste in Hitler naar boven gebracht, met de intense drang van het willen bezitten en begeren van luxe en rijkdom om een verknipte idealistisch beeld van zogenaamde harmonie en schoonheid te bewerkstelligen. Venus staat trouwens ook retrograde in zijn horoscoop en staat ook in vernietiging in het 7e huis dat door oud heerser Mars (die dus in zijn eigen huis staat) wordt beheerst. De één staat in eigen teken, de ander in eigen huis en beide in vernietiging. Het is een explosieve cocktail. Zijn nu alle mensen met een verknipte Venus en Mars conjunct een gevaar voor de maatschappij?  Daar zal ongetwijfeld nog meer bij komen kijken, dan de MC in Leeuw, Schorpioen in het 2e huis, Pluto in 8. Het is ook de trigger, de basis is er maar wat kan het in beweging zetten. Hoe kan het dat mensen doorslaan in het slechte. 

Putin…Putin is ook erg op Venus afgestemd. Hij heeft een verknipte Venus in zijn eerste huis. Planeten in het eerste huis zijn erg sterk in karaktervorming. Putin heeft ook Schorpioen in het 2e huis. Ook hij houdt van kunstbezittingen, theater, dans en muziek en houdt van luxe mooie dingen. Ook hier is de bezittingsdrang groot. Hij heeft zijn Maan in het achtste huis dat geregeerd wordt door Venus, zijn zonneteken is Weegschaal ook van Venus. Maar ten tijde van de aanval was zijn tweede huis overbezet (secundaire en primaire zon, niets is blijkbaar actiever dan een dubbele zon als trigger) in plaats van het achtste. Dood en verderf was, bij Hitler wél een motivatie (alles moest ontruimd worden voor schoonheid en harmonie). Bij Putin valt schoonheid, harmonie, balans en gerechtigheid onder het Russische rijk. Het is hun erfrecht, hun erfgoed. Maar waar het bij beide Venussen (Hitler en Putin) werkelijk omdraait is het bezit, de wereldmacht, met beide MC’s in Leeuw. Alleen zij kunnen het balans herstellen van alle onrecht in de wereld. 

Wat is dat toch met Venus en Mars? Zo ook het mysterieuze stuk via Combusta dat tussen Weegschaal en Schorpioen in ligt (Venus en Mars). Is dat de reden waarom de Aarde tussen Venus en Mars in ligt? Tussen het balans van goed en slecht, liefde en haat, koud en vochtig en heet en droog. Vrede en oorlog. Volgens Einstein was er slechts één wetmatigheid dat alles kon verklaren in de kosmos en op aarde. Tot aan zijn dood is hij daar op zoek naar geweest. Zou het inderdaad zo logisch zijn, dat alles met een basis wetmatigheid te verklaren is. Ik weet het niet, maar ik vind zijn stelling de meest fascinerende van alle stellingen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Articles

more from us

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *