Boogschutter
kijkt verder dan zijn neus lang is

Het grootste kenmerk van een Boogschutter is dat elke actie beter is dan geen actie. Hij gaat daar later wel over nadenken. En daarin zit uiteraard de grootste valkuil; roekeloos gedrag, ondoordachtzaamheid, plant niet van tevoren en altijd die eeuwige drang en zoektocht naar een groots avontuur en spanning. Een Boogschutter staat onverschillig tegenover geld ondanks het feit dat hij van luxe en kwalitatief dure spullen houdt. Maar waar hij het meest waarde aan hecht is zijn vrijheid, om de ruimte te hebben om te gaan en staan waar hij zelf wilt. Daarom ontleent een Boogschutter zijn zekerheid niet aan materiële dingen, maar aan innerlijke kwaliteit, zoals kennis en ideeën. Vuur en watertekens halen hun zekerheid niet uit materiële bezittingen zoals aarde en luchttekens wel doen. Door de drang naar ruimte en vrijheid is de Boogschutter zelfstandig en onafhankelijk. 

De Boogschutter zit continu met de grootste plannen en idealen en wil ze per direct verwezenlijken. Daardoor zijn zijn doelen vaak te hoog gegrepen en vergallopeerd hij zich regelmatig. Daar waar de Tweeling stukjes informatie verzamelt brengt Boogschutter het tot één geheel. Het geheel kunnen overzien en zinvolle verbanden leggen is de grootste kracht van de Boogschutter. Maar daar kan hij ook in doorslaan, door er zo geïnspireerd door te raken en er helemaal van vol te zitten waardoor hij niet meer objectief kan oordelen.

Maar hoe vaak de Boogschutter zichzelf ook mag voorbij rijden en van een koude kermis thuis mag komen, hij blijft nooit lang bij de pakken neer zitten, simpelweg omdat het volgende avontuur zich alweer aandient. Het is het impulsieve energieke vuur wat zo kenmerkend is voor alle vuurtekens en daardoor blijft de Boogschutter ook positief en verliest hij zelden zijn goede humeur. 

De leergierigheid van de Boogschutter is groot en dat hebben alle beweeglijke tekens met elkaar gemeen. De dorst naar kennis is onverzadigdbaar. Het is de eeuwige student, die alle grote vragen stelt en naar de zin van het leven zoekt. De Boogschutter lost graag problemen op en bedenkt vaak ongebruikelijke oplossingen. Dit teken blinkt uit in het initiëren en benutten van kansen, waarbij hij blijkt geeft van een goed ontwikkelde verbeelding en een drang naar avontuur. Het tegenovergestelde teken van Boogschutter is Tweeling die over de linker hersenhelft gaat, Boogschutter gaat over de rechter hersenhelft; ruimtelijk inzicht en met creatief beeldend denkvermogen.

Boogschutter gaat over het negende huis, dat eeuwen geleden als het huis van God werd gezien met Jupiter als heerser. Het is een huis van voorspoed en geluk, waar Jupiter als regenboog werd gezien. De regenboog als verbindingsbrug tussen de mens en het Goddelijke.

Boogschutter spontaan idealistisch

Geef eens een origineel cadeau:
een volledige karakterbeschrijving waarin de potentiële groeimogelijkheden worden vermeld, en hoe je die optimaal kunt benutten. Succes is verzekerd!