Stier
een rots in de branding

Stabiel, solide en trouw, dat zijn de hoofdkenmerken van een Stier. Zijn kracht ontleent hij aan wat hij heeft, dat geeft hem zekerheid en stabiliteit. Kortom, hij houdt vast aan wat hij heeft, dat maakt hem solide, trouw en hij komt zijn beloftes na. Een Stier is een erg nuchtere persoonlijkheid; iemand waarop je kunt bouwen en vertrouwen. Het zijn warmhartige mensen die graag andere mensen helpen. Ze willen de wereld een betere plaats maken en dragen daarom hun steentje bij aan de gemeenschap.

Het zijn echte familiemensen. Ze voelen zich veilig bij hun familie en met de mensen met wie ze een hechte band hebben, een stabiele emotionele omgeving. Ze zijn erg gehecht aan dagelijkse routines en kunnen niet goed tegen alleen zijn, zelfs niet voor een korte tijd.

Zijn bezit geeft hem fundamentele zekerheid en veiligheid. Het zichtbare bezit en de concrete gevoelens zijn voor hem “tastbare” realiteit. Daarom heeft hij moeite met veranderingen; een nieuwe fase of toestand is “instabiel en onzeker” en geeft hem een gevoel van onmacht. Daardoor is hij niet erg flexibel en kan daardoor onbuigzaam zijn.

Zijn taak is dan ook om een zo vredige, stabiele omgeving te creëren. Vertrouwen is niet gemakkelijk voor hen, zich openstellen bij nieuwe relaties vraagt om tijd en geduld. Maar zodra dat vertrouwen begint te groeien, heb je een vriend voor het leven. De Stier is erg loyaal, het is dus zeer onwaarschijnlijk dat ze mensen met wie ze samenwerken op enige wijze verraden. Ze zijn bereid alles voor hen te doen. Ze zijn geduldig en voelen zich verantwoordelijk voor de mensen in hun leven.

De Stier heeft het tweede huis toegewezen gekregen in de horoscoop. Na de krachtige levensvonk van de Ram, is het tijd om bestaansrecht op te bouwen. De stevige fundering waarop de mensheid is gebouwd, is solide, stabiel en biedt basiszekerheid. De fundamentele bouwstenen van de oermens zijn zekerheid en veiligheid, die je krijgt in groepsverband – niet vanwege de gezelligheid, maar puur uit overlevingsdrang.

Stier stabiel betrouwbaar

Geef eens een origineel cadeau:
een volledige karakterbeschrijving waarin de potentiële groeimogelijkheden worden vermeld, en hoe je die optimaal kunt benutten. Succes is verzekerd!