Waterman
met zijn gedurfde vooruitziende blik

Een Waterman wordt vaak gek en vreemd gevonden. Omdat hij zich niet volgens de algemene codes gedraagt, doet vreemd, is opstandig, test iemand uit en is vooral anders. Maar gekken spreken vaak de waarheid, een waarheid die vaak niemand wil horen. Juist omdat hun blik verder ziet dat wat lijkt of zichtbaar is, een Waterman is zijn tijd ver vooruit. Ze spreken vaak in raadsels, onbegrijpelijk voor het gewone verstand. een Waterman is een opener, een vernieuwer en beschikt over paranormale krachten, staat voor eerlijkheid, gelijkwaardigheid en democratie. Hij draagt dat ook graag uit naar de buitenwereld, dat is zijn missie. Hij wilt de wereld verbeteren en heeft een vurig verlangen naar verandering en revolutie. De Waterman kan een grote gangmaker van maatschappelijke veranderingen zijn. Hij begrijpt waar de wereld over twintig jaar behoefte aan heeft, en treft daar nu al voorbereidingen voor. Kortom zonder Waterman geen evolutie. Het enige wat een Waterman zoekt is gelijkheid en rechtvaardigheid en dat vergt nu eenmaal grootscheepse verandering. En deze kwaliteiten maken de Waterman tot een uitstekende vakbondsleider.

Watermannen kunnen gefixeerd raken, op hoe de dingen zouden moeten zijn. door die krampachtige fixatie raken ze letterlijk verkrampt. Deze idealisme zouden ze meer los moeten laten om het wat objectiever te bekijken.

De Waterman heerst over het elfde huis, een sociaal huis. Op het eerste zicht een wat onlogische keuze, want door zijn eigenaardige gedrag maakt de Waterman juist weinig vrienden en daar heeft hij ook niet erg veel behoefte aan. Maar misschien juist door deze voortuitziende blik past de Waterman in deze digitale tijdperk wél goed in het elfde huis. Het internet is immers een uitstekend medium als gangmaker voor revolutie en democratie, wat zo gevreesd wordt door dictators. Op het net kun je met gelijkgestemden in contact komen die dezelfde visie en zienswijze als jij dragen. Ook is het het huis van hoop en wensen en wat is een mooiere wens dan gelijkheid en rechtvaardigheid en het internet is daarvoor het medium om deze boodschap wereldwijd uit te dragen. 

Waterman vaak verkeerd begrepen

Geef eens een origineel cadeau:
een volledige karakterbeschrijving waarin de potentiële groeimogelijkheden worden vermeld, en hoe je die optimaal kunt benutten. Succes is verzekerd!